De lär sig också skicka hästarna genom trånga "farliga utrymmen"