Drift tränar på att stå uppbunden när jag hjälper de andra