Eda bostads AB som samlats för en aktivitesdag hos oss